Към настоящия момент фирмата предлага около 50 000 артикула в областта на строителството и ремонта. Извършва регулярни вносове от ОНД, Китай, Турция и ЕС. Дистрибутира повечето компании, които произвеждат или внасят продукти от бранша на територията на Р.България (около 300 на брой). Предлага и собственото си производство.

Забележка: За да видите изображенията в цял размер, щракнете върху тях.

Отстъпките се договарят в зависимост от стокооборота.